Olho e meio

Um blogue de pequenas causas.


Âncoras:

Azimute:

Este blogue é da res­pon­sa­bi­li­da­de de um lis­bo­e­ta com fre­quên­cia uni­ver­si­tá­ria (Bio­lo­gia), ex­‑jor­na­lis­ta actu­al­men­te tra­ba­lhan­do na área in­for­má­ti­ca.

Isto e tudo o mais ou será ób­vio, ou irre­le­van­te. (Vd. ma­ni­fes­to.)

Agremiação:

IBSN: 6546-3-6946-1
6546-3-6946-1

Blogopedia

Amigos:

As grandes causas:

Álbum:

Avulsos:

Altar:

Locations of visitors to this page
www.flickr.com
This is a Flickr badge showing public photos and videos from Tuválkin. Make your own badge here.

Apoios e patrocínios:

Powered by 
Blogger Weblog Commenting and Trackback by HaloScan.com Dúvidas esclarecidas por 
Index D O T HTML & CSS Feito com EditPad Classic Feito com Unired Feito com BabelMap ClustrMaps

Anúncios:

starships-rpg.com

Assuntos:

blogagem (25)

Ambiente (10)

Ciência (15)

Computadores (28)

Geografia (11)

Humor (20)

Jornalismo (22)

Política (32)

Língua(s) (20)

Urbanismo e transportes (24)

outros (25)

Arquivos

A 2005-10-06

# Kial ne blogas mi ĉilingve…

Ne sekretas la aŭtoro de ĉiblogo, eĉ se ĝi estas anonima. Tial pluraj min demandis kial mi ne blogas esperantlingve, ĉu plekte ĉu paralele kun mia portugallingva blogumado. Jen respondprovo, post rezonado pri subkonscia evidentaĵo.

Tiu ĉi blogo portugallingva — kritika, protesta kaj ironia — aperis praktike pro ekesto de libera tempo ne uzebla por aliaj celoj (fakte, en laborejo), kaj ĝi respondas al deziro aŭdigi mian voĉon en la portugalia socio pri temoj kaj aferoj kiuj min tuŝas, jen karese jen (pli ofte) agace.

Blogado portugallingva estas la plej taŭga maniero por satigi tiun mian deziron manifesti pensojn kaj sentojn. En la movado, pro ĝia relative eta skalo, mi ne bezonas tamen blogon por dissciigi miajn opiniojn, spitojn kaj flatojn. Tial mi ne sentas la bezonon blogi esperantlingve. Almenaŭ ne nun, ne ĉitiel.

Etiquetas:

às 16:35, por Zarolho

Arquivos

Abordagens


© Olho e Meio